Åpenhetsloven

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Kverneland Energi stiller seg bak et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Siden oppstarten i 2017 har arbeidet med bærekraft stått sentralt i vårt arbeid. Her inngår også de områdene som åpenhetsloven fremmer. Derfor er arbeidet med sosialt ansvar, arbeidsvilkår og bærekraft sentralt når vi velger våre leverandører.

Åpenhetsloven stiller høye krav til hvordan vi som virksomhet skal foreta en aktsomhetsvurdering med en offentlig tilgjengelig redegjørelse.

Få informasjonen du ønsker

Vi skal være åpne om arbeidet vårt med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av virksomheten.

Ønsker du mer informasjon enn det vi har skrevet i redegjørelsen, send en e-post til aapenhetsloven@kvernelandenergi.no

Du vil få svar senest i løpet av tre uker.

 

Slik følger vi opp våre leverandører

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at vi og våre leverandører og samarbeidspartneres aktiviteter ikke medfører brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi henter derfor inn informasjon slik at vi kan vurdere risikoen for at våre leverandører og samarbeidspartnere jobber på en ansvarsbevisst måte.

Vi har egne rutiner på plass for å iverksette tiltak hvis det avdekkes kritikkverdige forhold hos våre leverandører.

Det er per dags dato ikke funnet kritikkverdige forhold som krever tiltak fra vår side.

Vil du vite mer kan du lese redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen publisert 30. juni 2023 

 

Våre verdier

ENTUSIASME

Vi har høyt fokus på entusiasme og engasjement. Både i relasjon til våre kunder, men også internt i bedriften. Det skal være gøy å jobbe med og for Kverneland Energi. Vi er sikre på at de ansatte gjør en bedre jobb om de har det bra, derfor setter vi dette høyt på agendaen.

KVALITET

Alt vi gjør og leverer skal besitte høy kvalitet. Vi håndplukker de beste leverandørene og vi ansetter de beste folkene. Denne kombinasjonen gjør det mulig for oss å utvikle de beste løsningene for våre kunder. Og vi skal gjøre ting riktig, første gang.

INNOVATIV

Å være innovativ er en avgjørende faktor for å ta en ledende posisjon i bransjen. Våre kunder har ulike behov. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter for å alltid kunne ha de beste løsningene tilgjengelig for våre kunder. 

UREDD

Vi tar på oss både vanskelige og utfordrende jobber. For oss er ingenting umulig, og våre kunder skal være sikre på at vi alltid finner en løsning.