Løsninger

Mobil lynlading

KE Thor
KE Freyja
KE Odin

Solceller

Batterisystemer

Styringssystem

Bransjer

Entreprenører

Landbruk

Industri og næring

Offentlig

Havbruk

Andre bransjer

Kverneland Energi

Om oss

Teamet

Styret

Ledige stillinger

HMS & kvalitet

HMS og kvalitet

Samfunnsansvar

Bærekraft

Åpenhetsloven

Ordliste

Kontakt

Plogfabrikkvegen 30
4353 Klepp Stasjon

Løsninger / Mobil lynlading

Batterisystemer

Lagre og utnytt energien effektivt, når du trenger den.

Batterier, en viktig del av energisystemet

Enten du ønsker å utnytte energien fra solceller mer effektivt, vil redusere strømregningen din eller trenger en pålitelig strømkilde, kan et batterisystem være løsningen.

Vi har utviklet egen kraftelektronikk og styring som gjør at du kan bruke batterier som en del av energisystemet ditt og oppnå en rekke funksjoner og fordeler.

Batterisystemer

Energilager

Batterier kan brukes til å lagre energi, slik at du kan bruke den når du trenger det. Dette kalles energilagring.

Du kan bruke energilagring til å optimalisere solcelleanlegget ditt eller til såkalt energitrading – å kjøpe energi når den er billig og selge fra batterisystemet når energien er dyr.

Batterisystemer

Mobile energilager

Mobile energilager er batteriløsninger som enkelt lar seg flytte på. Har du et midlertidig energibehov og lite eller ingen tilgang på energi kan mobile energilager være en god løsning på energitilførsel.

Batteriene i et mobilt energilager lades opp via nett eller via hurtiglading på en ladestasjon.

Trenger du mobile energilager til bygg- og annlegsbransjen?

Batterisystemer

Peak Shaving

Batterier kan hjelpe deg å redusere eller “shave” effekttoppene i energiforbruket, spesielt i perioder hvor strømforbruket er høyt.

For å kunne barbere effekttoppene må overskuddsstrøm lagres i batterier når etterspørselen er lav. Slik kan batteriet frigi strømmen du trenger når behovet for energi stiger ut over det du har tilgjengelig.

Dette er en god strategi for å redusere strømkostnadene. Peak Shaving lar deg kutte effekttoppene slik at du betaler en lavere nettleie.

Peak Shaving er også en viktig funksjon i situasjoner hvor generatorer står for deler av energitilførselen. Hvis effekten er for lav kan batteriet ta effekttoppene etter behov.

Batterisystemer

Nettstøtte

Batterier kan brukes som nettstøtte i områder der det offentlige strømnettet ikke gir nok spenning til å dekke behovet.

Batteriet lades opp når energibehovet er lavt og hjelper til når energibehovet øker over det nettet kan gi.

Eksempler på slike situasjoner hvor nettstøtte trengs er:

  • Når det er høy etterspørsel etter strøm i et område.
  • Ved hurtiglading av elbiler: Strømnettet har ikke nok effekt til å lade mange biler på en gang. Derfor brukes batterier for å avlaste strømnettet og sikre at flere biler kan lades samtidig.
  • Ustabilt strømnett: I områder med ustabilt strømnett kan batterier bidra til å stabilisere strømtilførselen

Batterisystemer

Nødstrøm

Batterier kan fungere som en nødstrømsløsning, og sikrer strømforsyning selv om den ordinære strømtilkoblingen skulle svikte. Batteriløsningen kan også brukes som UPS (uninterruptible power supply).

Dette betyr at overgangen fra vanlig drift til nødsituasjon skjer så raskt at det knapt merkes. Nødstrømsbatterier kan tilpasses med ulike effekter og lagringskapasiteter etter behov.

Batterisystemer

Diesel hybrid

Diesel hybrid er et energisystem som kobinerer en dieselgenerator og batterier. Generatoren lager strøm som brukes til forbruk og for å lade batteriene. Når batteriene er fulladet, stoppes generatoren, og alt strømforbruk kommer fra batteriene. Når batterinivået nærmer seg tomt, starter generatoren for å lade batteriene igjen.

Systemet bidrar til å redusere bruken av generatorene fordi all strømproduksjon skjer når generatorene er mest effektive.

En generell regel er at en generator produserer fire ganger mer strøm per liter diesel når den går optimalt, sammenlignet med når den går på tomgang. Dieselhybridsystemene er utstyrt med styring som sørger for at generatorene går optimalt, og de starter og stopper automatisk.

Denne løsningen reduserer driftstiden til generatorene, dieselbruken, støyen og utslippene. Færre driftstimer på generatoren gir også mindre vedlikehold.

Figuren viser et døgns visualisering. Eksempelet er fra et oppdrettsanlegg hvor energiforbruket er lavt gjennom natten, og høyt om dagen når det industrielle utstyret er i drift.

Vil du vite mer om batterisystemer?

Da vil vi gjerne snakke med deg! Send oss en melding eller kontakt Torbjørn direkte.

Vil du vite mer
Sending
Torbjørn Kverneland

Torbjørn Kverneland

Salgssjef

Skal du over på elektriske anleggsmaskiner?

Da trenger du effektive ladeløsninger som gjør det enkelt å holde maskinene i drift hele dagen.  

Med våre mobile lynladere får du nok energi til å lade både elektriske anleggsmaskiner og lastebiler.