Løsninger

Mobil lynlading

KE Thor
KE Freyja
KE Odin

Solceller

Batterisystemer

Styringssystem

Bransjer

Entreprenører

Landbruk

Industri og næring

Offentlig

Havbruk

Andre bransjer

Kverneland Energi

Om oss

Teamet

Styret

Ledige stillinger

HMS & kvalitet

HMS og kvalitet

Samfunnsansvar

Bærekraft

Åpenhetsloven

Ordliste

Kontakt

Plogfabrikkvegen 30
4353 Klepp Stasjon

Bransjer / Entreprenører

Entreprenører

Få ladeløsninger som gjør det enkelt å elektrifisere på bygg- og anleggsplasser.

Kom i gang med nullutslippsdrift

Bygg- og anleggsbransjen står i dag for 15% av det totale klimautslippet i Norge. For å nå våre felles klimamål må disse utslippene kuttes betraktelig. Med krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser står entreprenører nå overfor en stor endring i måten prosjekter drives på.

Overgangen til elektriske anleggsmaskiner kan virke vanskelig å gjennomføre fordi det både krever tilgang på nok energi og gode ladeløsninger. For å gjøre overgangen enkel har vi utviklet ladeløsninger som gjør elektrifisering av både anleggsmaskiner og tungtransport mulig – uten unødig driftsstans.

Bjelland fikk orden på ladelogistikken

Bjelland AS har løst utfordringen med ladelogistikken enkelt og effektivt ved å ta i bruk en KE Thor. Nå lader de to CAT 320 Z-line i lunsjen.

Isachsen

Isachsen fikk levert en KE Thor vinteren 2024. Den mobile lynladeren har 240 kWh batterikapasitet og 240 kW effekt.

Aneo

Aneo Build, som er en elektrifseringspartner for bygg og anleggsbransjen, har flere KE Thor enheter i sin portefølje av mobile lynladere. Disse leies ut til entreprenører ut fra prosjekt og behov.

Hafslund Boost

Hafslund boost tilbyr leie av hurtiglading til bygg- og anleggsplasser. I 2024 skal de bruke mobile lynladere på Gran-prosjektet, et prosjekt som skal gjennomføres med kun elektriske gravemaskiner og lastebiler.

prosjekter til kunder i ulike bransjer

ansatte med tverrfaglig kompetanse

kWh strøm sparte våre kunder i 2023

tonn CO2 sparte våre kunder miljøet for i 2023

Trenger du hjelp med lading?

Skal du, eller har du kjøpt elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy? Vi hjelper deg med å finne riktig ladeløsning.

Fyll ut skjema, så kontakter vi deg!

Vil du vite mer
Sending
Torbjørn Kverneland

Torbjørn Kverneland

Salgssjef

Spar tid og minimer driftsstans

Elektriske anleggsmaskiner må lades for å kunne være i drift en hel arbeidsdag. Lading krever stans i arbeidet noe som er både tidkrevende og dyrt. Med en batterikapasitet på 480 kWh og ladeeffekt på 360 kW, lynlader KE Freya maskinene raskt og reduserer driftsstans til et minimum.

Med KE Freya får du nok energi til å lade både elektriske anleggsmaskiner og lastebiler.