Løsninger

Mobil lynlading

KE Thor
KE Freyja
KE Odin

Solceller

Batterisystemer

Styringssystem

Bransjer

Entreprenører

Landbruk

Industri og næring

Offentlig

Havbruk

Andre bransjer

Kverneland Energi

Om oss

Teamet

Styret

Ledige stillinger

HMS & kvalitet

HMS og kvalitet

Samfunnsansvar

Bærekraft

Åpenhetsloven

Ordliste

Kontakt

Plogfabrikkvegen 30
4353 Klepp Stasjon

Kverneland Energi / Bærekraft

bærekraft

Slik bidrar vi, og våre kunder, til et mer bærekraftig energiforbruk.

Veien mot fornybare energisystemer

Verdens energiforbruk øker hvert år. Fra fossile brennstoffer slipper vi på verdensbasis ut flere titalls tonn CO2 i året. For å nå våre globale klimamål må utslippene ned, og energien må komme fra fornybare kilder.

Det er ikke tilfeldig at vårt slagord er «teknologi som skaper bærekraft». Hver dag jobber vi med teknologi for å utvikle smarte løsninger som gjør overgangen til fornybar energi enklere.

Vi kan fornybar energi og vet at ved å hjelpe andre med et mer bærekraftig energiforbruk, kan vi sammen jobbe for en grønnere og bedre fremtid.

Slik bidrar vi til et mer bærekraftig energiforbruk

Vårt mål er å hjelpe kundene vår med å ta i bruk bærekraftige løsninger, slik at de enkelt og lønnsomt kan redusere sine utslipp fra fossile brennstoffer.

Hvert år leverer og installerer vi fornybare energisystemer med solceller, batterier, lynlading og styring. Til sammen sørger disse systemene for at våre kunder kan produsere sin egen fornybare energi, kutte dieselforbruket og redusere CO2-utslippet sitt betraktelig.

kWh produsert

tonn CO2 spart

liter diesel spart

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Det betyr at vi tar bærekraft på alvor, og har oppfylt strenge krav til: arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Vi gjør egne tiltak for miljøet

  • Kontorbygget vårt er utstyrt med et solcelleanlegg som produserer ca. 55.693 kWh i året. Det tilsvarer en årlig besparelse på 26.164 kg C02.
  • Vi oppfordrer de ansatte til å kjøre elbil eller benytte kollektivtransport til og fra jobb. Derfor har vi gratis lading av elbil på arbeidsplassen.
  • Alle nye firmabiler som kjøpes inn er elektriske.
  • Vi holder reisebehovet til et minimum og bruker software for å fjernstyre kundenes systemer oganlegg. Slik kan vi igangsette, vedlikeholde og monitorere uten fysisk tilstedeværelse.
  • Vi er medlem i «European recycling platform (ERP) og kildesorterer all søppel.
  • Vi leverer klimaregnskap på KlimaHub-portalen. Her settes søkelyset kontinuerlig mot tiltak vi kan iverksette for å bidra til å redusere CO2- og miljøavtrykket til selskapet gjennom eksisterende tiltak og nye mål for kontinuerlig forbedring.
  • Alle batterier som selges fra oss er solgt med returordning som sikrer korrekt resirkulering av batteriet.
  • Vi inkluderer klima og miljømessig påvirkning som vurderingskriterier ved innkjøp og valg av underleverandører.

Bli med og reduser CO2-utslippet fra fossile brennstoff

Uansett bransje eller industri kan du enkelt kutte CO2- utslippet forbundet med ditt energiforbruk.

Send oss en melding, så hjelper vi deg i gang med et fornybart energisystem.

Kontakt oss

Vil du vite mer
Sending