Styringssystem

Alle våre energisystemer har et styringssystem. Dette kan være alt fra enkel monitorering av et solcelleanlegg til mer avanserte systemer hvor man håndterer ulike energikilder i et og samme system. Modellene nedenfor viser hvilke muligheter man har for dette.

 

Styring av ulike kilder

Energikilder som kan styres via styringssystemet er som modellen viser sol, vind, nett, generator og batteri.

Batteriet brukes som energikilde når andre kilder ikke leverer energi og det blir ladet opp når det er overskudd i energikildene.

Termisk laging av energi er oppvarmet vann i beredere. Eksempelvis kan vann varmes opp av overskudd fra solceller eller vind og anvendes til varmtvann, fjernvarme eller vannbåren varme.

Forbrukerne i et slikt energisystem får tilført energi fra de kilder som til enhver tid er tilgjengelige. De vanligste forbrukere er bygninger og lading av biler.

EMS – Energy management system

EMS er selve softwaren som styrer totalen i et system.

Typiske styringsfunksjoner er blant annet;

  • Start og stopp av generator
  • Utnyttelse av overskuddsenergi i batterier eller termisk lager
  • Predikering av værdata

EMS systemene er under stadig utvikling og softwaren blir smartere og mer sofistikert etter hvert som vi legger inn nye funksjoner i systemene.

Fjernstyring og monitorering

Alle våre systemer kan fjernstyres og monitoreres uavhengig av hvor du befinner deg i verden. Vi kan overvåke alle systemer som er i drift fra vårt kontor eller kunde kan selv fjernmonitorere systemene sine. Vi kan også gjøre oppgraderinger av softwaren remote når det er nye versjoner tilgjengelig.

Eksempelvis kan vi se på et oppdrettsanlegg hvor mye energi som er produsert, brukt og hva som er tilgjengelig på batteri. Vi kan også gi styringssignal til eksempelvis generatoren for at den skal starte eller stoppe.

Modellen viser et typisk monitoreringsbilde fra en turisthytte. Her kan vi se hva som blir produsert av fornybar energi fra solcellene. Man ser også hvor høyt forbruk man har på hyttene og hvor mye energi som er tilgjengelig på batteriet. Det er mulig å se hva generatoren gjør.

Disse bildene kan man fritt sette opp i forhold til hva kunden ønsker. Her får man også presentert hvor mye solkraft som er produsert pr. år og årlig dieselbesparelse.

 

 

Westco Miljø

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål om noen av våre løsninger?

Ta kontakt med Torbjørn!

Torbjørn Kverneland

Torbjørn Kverneland

Selger