Løsninger

Mobil lynlading

KE Thor
KE Freyja
KE Odin

Solceller

Batterisystemer

Styringssystem

Bransjer

Entreprenører

Landbruk

Industri og næring

Offentlig

Havbruk

Andre bransjer

Kverneland Energi

Om oss

Teamet

Styret

Ledige stillinger

HMS & kvalitet

HMS og kvalitet

Samfunnsansvar

Bærekraft

Åpenhetsloven

Ordliste

Kontakt

Plogfabrikkvegen 30
4353 Klepp Stasjon

Ordliste

Energi, effekt, syklus og kWh? Lurer du på hva begrepene i vår bransje betyr?

Effekt (kW)

Ytelse fra solceller, batteripakke eller generator.

Energi (kWh)

Energi [kWh] = Effekt [kW] * Tid [h]​
Eks: Dersom generatoren går optimalt i en time med en effekt på 128 kW er det produsert 128 kWh energi.

Installert effekt solceller (kWp)

p = peak

Hvor mye effekt solcelleanlegget har og vil kunne levere under gode forhold. Gode forhold er definert ut fra STC (standard test conditions).

Utbyttefaktor (kWh/kWp)

Energiproduksjon i forhold til installert kWp. I Sør-Norge ligger denne på mellom 800-1000 kWh/kWp.

SoC %

State of Charge. Utrykkes i % av fyllingsgrad på batteriet​ (hvor fullt batteriet er). Skala fra 0-100 %.

DoD (%)

Depth of Discharge. For våre batterier er denne 100%, som betyr at 100% av oppgitt batterilagringskapasitet er reelt tilgjengelig. Dersom batteripakken har 173 kWh oppgitt som lagringskapasitet, vil batteriet ha 173 kWh reelt tilgjengelig.

Syklus

En syklus er en lading fra 0% til 100% og utlading til 0% igjen.

SoH (%)

State of Health. Batteriets tilstand i dag sammenlignet med batteriets tilstand ved produksjonstidspunkt. Det vil si at SoH vil være 100% når batteriet blir installert.

HMS og kvalitet

For oss handler HMS og kvalitet om å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte, og om å sørge for at systemene og produktene vi leverer er trygge å bruke.

Les mer om hvordan vi jobber med HMS og kvalitet i det daglige.