Ordliste

energi, effekt, syklus og kwh? 

Lurer du på hva begrepene i vår bransje betyr? 

 

Begrep Enhet Beskrivelse
Effekt kW Ytelse fra solceller, batteripakke eller generator.
Energi kWh Energi [kWh] = Effekt [kW] * Tid [h]​
Eks: Dersom generatoren går optimalt i en time med en effekt på 128 kW er det produsert 128 kWh energi.
Installert effekt solceller kWp
p=peak
Hvor mye effekt solcelleanlegget har og vil kunne levere under gode forhold. Gode forhold er definert ut fra STC (standard test conditions).
Utbyttefaktor kWh/kWp Energiproduksjon i forhold til installert kWp. I Sør-Norge ligger denne på mellom 800-1000 kWh/kWp.
SoC % % State of Charge. Utrykkes i % av fyllingsgrad på batteriet​ (hvor fullt batteriet er). Skala fra 0-100 %.
DoD % Depth of Discharge. For våre batterier er denne 100% som betyr at 100% av oppgitt batterilagringskapasitet er reelt tilgjengelig. Dersom batteripakken har 173 kWh oppgitt som lagringskapasitet, vil batteriet ha 173 kWh reelt tilgjengelig.
Syklus antall En syklus er en lading fra 0% til 100% og utlading til 0% igjen.
SoH % State of Health. Batteriets tilstand i dag sammenlignet med batteriets tilstand ved produksjonstidspunkt. Det vil si at SoH vil være 100% når batteriet blir installert.