Batterisystemer

Vi leverer ulike batterisystemer som gjør at du kan lagre tilgjengelig energi i batteriet som du kan bruke når du har behov for den. Den enkleste varianten er å lagre overskuddsenergi som produseres dagtid. Denne vil da være tilgjengelig i batterier og energien kan brukes om natten.

Vi har utviklet egen kraftelektronikk og styring av energisystemer som gjør at vi kan realisere følgende funksjoner:

Energilagring

Energilagring er den enkleste måten å bruke batteri på. Energien blir lagret i batteriet slik at den lagrede energien kan brukes på et tidspunkt hvor man ikke har tilgang på strøm.  På for eksempel hytter som ikke er tilknyttet strømnettet (off-grid) vil man typisk produsere energi når solen skinner og lagre denne i batteriet. Det gjør at man da på kveldstid og på nettene vil ha tilgjengelig energi å bruke fra batteriet.

Diesel hybrid

Diesel hybrid er energisystemer satt sammen av dieselgenerator og batterier. Generatoren lager energi som går til forbruk og ladning av batteriene. Når batteriene er fulladet, vil generatoren slås av og hele energiforsyningen til forbruker kommer fra batteriet. Når batteriet nærmer seg tomt, vil generatoren startes for å fylle opp batteriet igjen.

Fordelen med en slik energiforsyning er at generatorene vil slås av i store deler av døgnet og at all energiproduksjon skjer under optimal belastning av generatorene. Som en tommelfingerregel produserer en generator fire ganger mer energi pr liter diesel når den belastes optimalt enn om generatorene kjøres på tomgang.

Diesel hybrid systemene er satt opp med styring som tvinger generatorene til å gå optimalt samt at de starter og stopper generatorene automatisk. Fordelen med disse systemene er at man reduserer driftstimer på generator, dieselforbruk, støy og eksos. Behov for og kostnader knyttet til vedlikehold reduseres kraftig på grunn av reduksjon i antall driftstimer.

Westco Miljø

Figuren viser hvordan et døgn kan visualiseres. Eksempelet er fra havbruk/oppdrettsanlegg hvor man har lavt forbruk gjennom natten og høyt forbruk om dagen når det industrielle utstyret er i drift.

Peak shaving

Batterier som er brukt til kutting av effekttopper kalles peak shaving. Når man har for lite effekt tilgjengelig fra generator bruker man batterier til å ta toppene.

Man kan også bruke dette i forbindelse med kraftnettet for å forhindre at man bruker mer effekt enn man har avtalt med strømleverandøren. På denne måten sparer man høye energipriser forårsaket av effekttopper.

Westco Miljø

Nettstøtte

Nettstøtte kan være en løsning hvor det offentlige el-nettet ikke gir nok spenning til å dekke områdets behov. Dette kan være steder hvor man på enkelte tider av døgnet ikke har nok energi. Batteriet vil fylles opp når energibehovet er lavt. Når behovet øker og man trenger mer energi enn hva nettet kan gi går batteriet inn og hjelper.

Dette er allerede vanlig på ladestasjoner for el-biler. El-nettet klarer som regel ikke å lade så mange biler på en gang som man ønsker. Derfor lagres energien i batterier hvor batteriene er med å hjelper når ladebehovet er stort. 

Westco Miljø

nødstrøm

Batterier kan settes opp som en nødstrømløsning. Dette gjør at man er forsynt med strøm selv om ordinær strømtilkobling skulle feile. Batteriløsningen kan også anvendes til UPS. Det vil si at reaksjonstiden på nødstrøm er så rask at man ikke vil legge merke til overgangen fra vanlig drift til en nødsituasjon. Nødstrøms batterier kan leveres med effekter og lagringskapasitet etter behov.

Mobile energilager

Det er økt fokus på å få fremtidens byggeplasser så fossilfrie som mulig. Pålegg om reduksjon i bruk av fossile energikilder på byggeplasser er også i sterk vekst. Flere byer i Norge har allerede berammet forbud innen kort tid mot bruk av dieselgeneratorer på byggeplasser. Dette gjør at leverandører av anleggsmaskiner må finne alternative løsninger, samt at det blir et økt behov for ladeinfrastruktur.

Bildet under viser hvordan man kan forsyne anleggsmaskiner i områder hvor det ikke er tilgjengelig energi fra nett. Battericontainere blir ladet opp på sentrale ladepunkter og fraktet til arbeidsplasser hvor man trenger energi. Disse energilagrene blir bruk til lading av anleggsmaksiner, samt at containeren kan levere byggestrøm.

Mobile energilager levere med software som til enhver tid informerer i sanntid hvor batteriet befinner seg, hva som er ladestatus, hvem som har kjøpt energi osv.

Westco Miljø

La batteriet være sjefen!

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål om noen av våre løsninger?

Ta kontakt med Jonas!

Jonas kverneland

Jonas kverneland

CTO