Offentlig

SOLCELLEANLEGG I DET OFFENTLIGE

Det offentlige setter seg høye mål om klimafotavtrykk og det er en ønsket politikk om mer fornybar energiproduksjon i Norge. Skoler, barnehager, idrettshaller, sykehus mm. vil fremover få installert solceller og bidra til at Norge når klimamålene.

Vi har hittil installert solceller på Byremo Videregåendeskole, Bore Skule og Haugaland krafts nye administrasjonsbygg.  Alle har en ambisjon om at alle nye bygg som settes opp i regi av det offentlige skal være klimanøytrale.

Vi har flere offentlige bygg under prosjektering og vi vil se flere større anlegg realisert i de kommende årene.

Ta kontakt for prosjektering av ditt prosjekt.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på