Landbruk

SOLCELLEANLEGG FOR LANDBRUK

Større solcelleanlegg for landbruk viser seg å være svært gunstig. Man har ofte store takflater tilgjengelig som man i utgangspunktet ikke bruker til noe. Hvorfor ikke gjør om taket til et kraftverk? Solcelleanlegg for landbruk har fordel av storskalaeffekt og momsfritak. Det er per i dag ikke noen nasjonal støtteordning fra Enova for næringskunder, men å montere solcelleanlegg på “løer” viser seg å være mye rimeligere per installert watt enn for privatkunder.

Kunder i Rogaland og Agder kan kjøpe våre solcelleløsninger gjennom Felleskjøpet FKRA fra 1 juni 2019.

Ta kontakt for prosjektering av ditt prosjekt.

Last ned vår brosjyre for landbruk her

 

Pris for landbruk under er veiledende per oktober 2019

Installert effekt kWp 34,6 69,3 103,9 138,6
Antall solpaneler 110 220 330 440
Årsproduksjon kWh/år 34 600 69300 103900 138600
Takareal kvadratmeter 200 400 600 800
Pris per installert watt NOK 8,12 7,84 7,75 7,57
Pris per kWh i øre 26,7 25,7 25,4 24,8
Pris per kvadratmeter 1385 1337 1321 1291
Investeringsum NOK NOK 277 000 NOK 535 000 NOK 793 000 NOK 1033000
  • Prisene er eksl. mva og basert på at man har 400V TN-nett. Ved 230V IT-nett kommer en transformator i tillegg. Pris på den er ca 30-60 000,- alt etter størrelse på anlegget.
  • Pris er basert på montasje på bølgeblikk.
  • For landbruket er det fritak for moms og full avskrivning på solcelleanleggene

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på