Landbruk

SOLCELLEANLEGG FOR LANDBRUK

Større solcelleanlegg for landbruk viser seg å være svært gunstig. Man har ofte store takflater tilgjengelig som man i utgangspunktet ikke bruker til noe. Hvorfor ikke gjør om taket til et kraftverk? Solcelleanlegg for landbruk har fordel av storskalaeffekt og momsfritak. Det er per i dag dessverre ikke noen nasjonal støtteordning fra Enova for næringskunder, men å montere solcelleanlegg på “løer” viser seg å være betraktelig mye billigere per installert watt enn for privatkunder.

Ta kontakt for prosjektering av ditt prosjekt.

Last ned vår brosjyre for landbruk her

 

Pris for landbruk under er veiledende per april 2019

Installert effekt kWp 33 66 98 131
Antall solpaneler 115 230 345 460
Årsproduksjon kWh/år 33 000 66 000 98 000 131 000
Takareal kvadratmeter 210 420 630 840
Pris per installert watt øre 8,87 8,31 7,82 7,02
Pris per kWh i øre 29 27 26 25
Pris per kvadratmeter 1386 1298 1252 11611221
Investeringsum NOK NOK 291 000 NOK 544 000 NOK 789 000 NOK 1026000
  • Prisene er eksl. mva og basert på at man har 400V TN-nett. Ved 230V IT-nett kommer en transformator i tillegg. Pris på den er ca 30-60 000,- alt etter størrelse på anlegget.
  • Pris er basert på montasje på bølgeblikk.
  • For landbruket er det fritak for moms og full avskrivning på solcelleanleggene

kontakt oss

BESØKSADRESSE
Undheimsvegen 408 4342 Undheim

Følg oss på