Havbruk

Vesentlig redusert forbruk, utslipp og støy

Kverneland Energi leverer hybride energiløsninger til havbruksnæringen. Disse kan leveres med batterier, generator, solceller, vindturbiner samt komplette styringssystemer.

Hybride energiløsninger

Vår første leveranse gikk til Lerøy Aurora i Troms i februar 2017 på en AKVAcenter fôrflåte AC 600 PV Hybrid.

Kverneland Energi har i samarbeid med AKVA group, Siemens, Samsung SDI og TESVOLT utviklet en perfekt konfigurasjon av hybridenergisystemer til havbruksnæringen. Løsningen har optimal effekt og tilpasset lagringskapasitet og estimert levetid på 20 år.

Våre hybride energiløsninger selges og markedsføres gjennom AKVA group.

Foto: AKVA group

Foto: AKVA group

Batteriet er sjefen

Hybridløsningen gjør at flåten kan drives helt uten at generatorer er i drift. Batteriene lades av overskuddsenergien som produseres av generatorene. Når batteriene er fulladet stanses generatorene og startes først når det er behov for det.  Typisk vil man redusere gangtid på generatorene fra 24 timer helt ned til 3-5 timer. På nattestid vil generatorene kunne slås helt av. Det er også mulig å koble på solceller og/eller vindturbiner som lader batteriene og reduserer behovet for generatordrift ytterligere. Dette reduserer dieselforbruket signifikant og gjør at man eliminerer generatorstøy store deler av døgnet.

Batteriet er sjefen

Hybridløsningen gjør at flåten kan drives helt uten at generatorer er i drift. Batteriene lades av overskuddsenergien som produseres av generatorene. Når batteriene er fulladet stanses generatorene og startes først når det er behov for det.  Typisk vil man redusere gangtid på generatorene fra 24 timer helt ned til 3-5 timer. På nattestid vil generatorene kunne slås helt av. Det er også mulig å koble på solceller og/eller vindturbiner som lader batteriene og reduserer behovet for generatordrift ytterligere. Dette reduserer dieselforbruket vesentlig og gjør at man eliminerer generatorstøy store deler av døgnet.

Foto: AKVA group

Fordeler for miljø og arbeidsmiljø

De positive effektene av hybride energisystemer er mange. Redusert dieselforbruk og vesentlig lavere utslipp av CO2. Støyen reduseres både på flåten og i nærmiljøet. Man reduserer antall generatorer, noe som fører til redusert behov for vedlikehold og driftskostnader. Nedbetalingstiden på et slikt anlegg er svært gunstig.

Foto: AKVA group

Reduser gangtid på generatorene

Utvalgte Referanser innen havbruk

Teknologi som skaper bærekraft

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du at batteriet skal bli sjefen på din flåte?

Ta kontakt med Jonas!

Jonas kverneland

Jonas kverneland

CTO