arktisk

lokale off-grid løsninger for arktiske bosetninger 

I dag produseres energien til arktiske bosetninger mest med dieselgeneratorer som går 24 timer i døgnet. Med våre diesel hybrid løsninger kan man redusere gangtid på generator betydelig og man opplever redusert dieselforbruk, redusert støy og eksos. Også vedlikehold på generatorene reduseres signifikant.

Reduser dieselforbruket

Diesel hybrid systemene består av batteri og styring som kobles sammen med nye eller eksisterende generatorer. Styringen gjør at generatoren alltid kjører på optimal belastning og produserer maksimalt antall kWh pr forbrukt liter diesel.  Generatoren lader batteriene og blir automatisk slått av når batteriene er fulladet.

Batteriene har stor effekt og kan drifte bosetninger uten at generatorene er i drift. Når batteriet nærmer seg et minimumsnivå, starter generatorene igjen automatisk og batteriene fylles opp igjen.

Dieselforbruket reduseres signifikant ved at generatorene alltid kjører optimalt når de kjører og at ineffektiv tomgangskjøring blir eliminert.

Energisystemene kan også utstyres med solceller og vindturbiner. Dette gjør at gangtiden på generatorene reduseres ytterligere.

Fjernstyring og monitorering

Alle våre anlegg kan fjernstyresstyres og monitoreres. Det vil si at energisystemet vårt kan overvåke bosetninger i Arktisk sone. På denne måte kan vi sikre våre kunder at systemene har høy oppetid og at vi kan hjelpe dersom noe uforutsett skulle skje.

Kundene har selvsagt også muligheten til å fjernmonitorere sine lokasjoner på egenhånd.

Vanligvis går systemene helt automatisk og bruker trenger ikke foreta seg noe under ordinær drift.

Store fordeler

De positive effektene av hybride energisystemer er mange. Vesentlig redusert dieselforbruk, lavere utslipp av CO2, redusert støy og forenklet diesellogistikk.  Vedlikehold på generatorene reduseres også som følge av redusert antall driftstimer.

I sum opplever kunden at kostnadene reduseres betydelig og at komforten bedres betraktelig.

 

 

 

Isfjord Radio på Svalbard

Reduser gangtid på generatorene

Utvalgte Referanser innen arktisk

Teknologi som skaper bærekraft

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du bygge ditt eget energisystem i arktiske områder?

Ta kontakt med Aksel!

Aksel Kverneland

Aksel Kverneland

Daglig leder