Stranddalen Turisthytte / Stavanger turistforening

Sommer 2020 Installert Stavanger turistforening et fornybar energisystem for Stranddalen. Solcelleanlegget er på 50kWp med en batteribank på 115kWh. Det er også tilknyttet nødstrømsgenerator for for dager med mye regn og høyt forbruk. Likevel forventes dieselforbruket å gå ned mer enn 95% sammenlignet med en vanlig generatorløsning. Støy og eksos er dermed eliminert og turistene får et mye bedre opphold på hytta.

Kraftelektronikken i moderne Solcelle/batteri løsninger er i dag veldig bra utviklet. Det vil si at strømmen som kommer ut av en batteripakke har høyere kvalitet enn hva som kommer fra eksisterende generatorløsninger og kan sammenlignes med vanlig strøm som man har hjemme.  Det vil igjen si at ytelsen er oftest bedre og strømmen er «reinere» som igjen gjør at man kan belaste systemet mer og at blinking i lys og utfall av strømmen elimineres.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på