Sandnes 6kWp Øst Vest montasje

Anlegget er satt opp i et byggefelt i Sandnes. Huset står slik at det har takflater retning øst og vest. Dette gir bra effekt for morgensol og kveldsol. Solpanelene er montert høyt oppe på mønet for å unngå skyggevirkning fra Nabohusene. Bildet er tatt den 21 desember og man ser at solcellene får maksimalt av tilgjengelig sol.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på