SANDNES 10KWP

På dette funkis huset har vi installert 10kWp. Målsetningen med installasjonen er å gi nok strøm til huset da strømnettet i dette området er for svakt. Huset er nytt og moderne og ved hjelp av anlegget klarer eieren å halvere energiforbruket fra nettet.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på