Anlegget til Westco miljø ble levert sommer 2020 og har en installert effekt på 420kW. Årlig energiproduksjon på rundt 400000 kWh. Størstedelen av produsjonen nyttiggjøres i eget anlegg og gir besparelser i strømkost. Også Image og Miljøprofilen til Bedriften styrkes og viser at bedriften tar miljø på alvor