Sommer 2020 Installert Stavanger turistforening et fornybar energisystem for Stranddalen. Solcelleanlegget er på 50kWp med en batteribank på 115kWh og er dimensjonert for å produsere 200kWh daglig. Gangtid på generatoren forventes å gå ned til 2-3 timer ukentlig fra permanent drift (24/7). Dieselforbruket forventes forventes som følge av det å gå ned mer enn 95% sammenlignet med den opprinnelige generatorløsningen, støy og eksos blir eliminert og turistene får en mye bedre opplevelse av oppholdet på hytta.

Anlegget har en høy effekt som gjør at man kan starte alle forbrukere samtidig uten at anlegget overbelastes. Til sammenligning kunne man tidligere ikke ha vaskemaskin og varmtvannstanker på fullt samtidig da generatoren ikke vill klare belastningen samtidig. Med det nye systemet er dette uproblematisk.

Anlegget går full automatisk og bruker må ikke styre noe manuelt. Det vil si at anlegget får energi fra sollyset hvor strømmen fordeles direkte til forbruk eller til batterilagring. Batteriet brukes til lagring av energi slik at man kan bruke strøm på nattestid. Dager med lav sol produksjon og høyt forbruk kan kompenseres med generator. Generatoren startes og stoppes automatisk uten at bruker må involveres i det.

Kjernen i Energisystemet er en egenutviklet batteri inverter/styring. Denne er pakket inn i et produkt som vi har gitt navnet KE55 Off Grid tourist edition .  KE55 kan vi fjernstyre og vi har tilgang på alle energidata fra vårt hovedkontor på Jæren og/eller hvor vi måtte befinne oss i verden. Dette gjør at vi kan overvåke og se at systemet til enhver tid virker 100% som det skal og gi turistforeningen god garanti på oppetid. Kommunikasjonen med KE55 skjer via internett eller satellitt. KE55 har høy effekt som gjør at vi kan lade batteriene raskt ved sollys eller i nød med hjelp av generator.

De positive effektene ved bruk av det nye energisystemet oppsummeres i redusert gangtid på generatoren (95%+), redusert støy, redusert eksos og redusert CO2 utslipp. Vedlikehold av anlegget forventes også å bli rundt 90% lavere med den nye løsningen.

Oppsummert gir Energiløsningen til Stavanger turistforening et mye bedre image og turistene kan nyte hyttedager på fjellet uten støyende generatorer.