Juni 2020 kjørte vi i gang hybriløsningen på denne AKVA600PV flåten. Hybidløsningen skal redusere gangtid på generator, redusere dieselforbruk, redusere støy og eksos. Installasjonen vil også  gi betydelig bedret driftsøkonomi samt gi røkter en mye bedre arbeidsmiljø. Vedlikehold av generatorer reduseres til 10% i forhold til drift uten batteripakke.

Batteripakken har 158kWh lagringskapasitet og har en maksimal ytelse på 142kW. Det forventes en gangtid på generatoren på 4 timer daglig i stedet for 24.

Kverneland Energi monitorerer flåten hjemme på kontoret og kan hele tiden følge med hva som skjer i Energisystemet. % batterilading, gangtid på generator, dieseforbruk, mm. Vi kan også gjøre endringer og laste inn Software forbedringer hjemmefra.

Hybridpakken er dimensjonert til å vare i 15-20år uten at bruker må gripe inn i systemet. Hybridløsningen arbeider 100% automatisk.