REFERANSER

Privatbolig Klepp Stasjon

På oppdrag fra OTOVO har vi montert solcelleanlegg til privatbolig på Klepp Stasjon. Anlegget har 6,5 kWp ytelse og vil…

Bonde på Varhaug 34kWp

Anlegget på Varhaug ble montert mars 2018. Standard Solceller med Sorte rammer. Estimert årsproduksjon 32 000kWh

Hybridløsning til AKVAkultur

Vi leverer hybride energisystemer til Oppdrettsflåter. Første flåte ble utstyrt med 115kWh batterilagring med en ytelse på 36kW. Kunde er…

40 kWp anlegg til Børge Undheim på Undheim montert jannuar 2018

Børge Undheim har stort forbruk på strøm. Det første anlegget på 39 kWp vil produsere opp mot 40 000kWh og…

50 kWp sollcelle anlegg installert

50 kWp anlegg under installasjon hos bonde på Ganddal jan 2017. Anlegget skal gi energi til livdyroppdrett.

Sandnes 6kWp Øst Vest montasje

Anlegget er satt opp i et byggefelt i Sandnes. Huset står slik at det har takflater retning øst og vest.…

Hangar på Sola Flyplass 50kWp

Hangaren til Paul Garstad har fått 50kWp effekt på taket. Bildet er tatt den 21 desember 2017 og man ser…

Sandnes 5kWp montert på takstein

Våre montører fornøyd med godt utført arbeid. Kjartan, Torbjørn og Pål

Kvernaland 3,2kWp

3,2kWp montert på takstein. Dette anlegget produserer nok strøm til å kjøre el bil 15 000km.

Vigrestad 13kWp

13 kWp solcelleanlegg montert på takstein.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på