Skagerak Energi AS

industri og næring

Lading av elektriske anleggsmaskiner

Det er levert fire ladekontainere med batterier på 576 kWh kapasitet, med mulighet til å lade opp en elektrisk maskin med hele 360 kW per uttak. Dette er mer enn en dobling av effekten i dagens løsninger.

To batterier kan kobles sammen slik at kapasiteten økes opp til 1152 kWh. Skagerak Energi leverer en komplett løsning for hele prosessen, fra lading til batteribytte. Dette er verdens første helhetlige offgrid-løsning for bygg- og anleggsbransjen.

Løsningen består av:

  • 2 ladeplattformer som hver yter 2x630kW
  • 4 energilager som her er på 576 kWh
  • 2 ladesystem som består av 2 DC ladere på 360 KW og 125A 400 VAC
  • Styresystem for monitorering over all aktivitet i anlegget i sanntid
  • Månedlig bærekraft- og økonomirapport 

 
«Kverneland Energi (KE) ble valgt som leverandør på bakgrunn av høyest gjennomsnittscore av alle tilbydere, hvor tildelingskriteriene var 30 % pris, 30 % bærekraft og miljø, 40 % Kompetanse og gjennomføring. Kverneland tilbudte en løsning som inneholdt stor innovasjonsgrad, med deres DC-DC løsning, som igjen innebærer et lavere totalt klimafotavtrykk samt lavere tap i energioverføringen. Selskapet viser også til meget skalerbare løsninger, som gjør at en kommersiell reise kan sees i sammenheng med de første pilotene. KE la opp til et tett samarbeid i utviklingsperioden, noe som var viktig for Skagerak Energi for å kunne utvikle produktet underveis. KE viser til god gjennomføringsevne, samt vilje til og evne til å omstille seg endringer underveis i prosjektet»

Kenneth Andersen, senior forretningsutvikler elektrifisering Norden,  Skagerak Energi AS.

Om Skagerak Energi AS:
Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet i tilknytning til dette. Konsernet har cirka 650 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på cirka 6 TWh, over 207 000 nettkunder og en omsetning på cirka 3 milliarder kroner.

Les mer om prosjektet i Skageraknytt her

Om prosjektet

Bransje Industri og næring
Installasjonsår 2022
Effekt

360 kW

 

Lagringskapasitet 576kW x 4

 

Bildegalleri

Klikk på bildene for å se større utgave