Isfjord – svalbard

 Arktisk sone

omlegging av energien  på isfjord radio

Pressemelding 26. mars 2021 
 

Isfjord Radio er en radiostasjon fra 1933 som i dag er en reiselivsdestinasjon med viktige tekniske funksjoner. Store Norske jobber nå med å omstille anlegget til fornybar energi.

– Dette er første steg i etableringen av Isfjord Radio som pilot for utslippsfrie hybride energianlegg til off-grid samfunn i Arktis. Den første fasen forventes å halvere dieselforbruket, mens målet på sikt er å komme frem til en hundre prosent fornybar løsning, sier Guttorm Nygård, leder for energisatsingen i Store Norske.

I dag forbrukes det nærmere 200 000 liter diesel ved Isfjord Radio i året. Halvering av dieselforbruket vil derfor ha stor betydning.

Før sommeren skal en batteribank og et termisk lager installeres, mens solceller på tak og fasader settes opp i 2022 gitt at vi får tillatelse fra Sysselmannen til dette. Konsekvensutredningsprosessen for tiltaket gjennomføres i 2021.

– Vi videreutvikler Store Norske som energiselskap og prosjektet på Isfjord Radio er en sentral del i dette arbeidet. Dette er et krevende prosjekt og vi har jobbet grundig, med god støtte fra Multiconsult, for å lære mest mulig av prosessen slik at vi kan gjøre det samme på andre lokasjoner mye mer effektivt. Samtidig får vi nå et anlegg hvor vi får testet og verifisert effektene av fornybare energiløsninger i Arktis, sier Nygård.

Kverneland Energi har hovedansvar for batteribank, solceller og styringssystem, mens Assemblin skal bygge opp det termiske lageret.

– Vi har hatt en grundig innkjøpsprosess for prosjektet og jeg er veldig fornøyd med at vi har landet på Kverneland Energi og Assemblin. Jeg synes også det er spennende at lokale aktører som Assemblin når opp i konkurransen med bedrifter fra fastlandet. Dette er et godt utgangspunkt for å bygge opp kompetanse rundt Store Norske for å bygge flere slike system i fremtiden, sier Geir Ove Ropphaugen, som leder prosjektet på Isfjord Radio.

https://www.snsk.no/nyheter/5371/klare-for-forste-fase-av-energiomleggingen-pa-isfjord-radio 

 

Om prosjektet

Bransje Offentlig
Installasjonsår 2021
 
Solcelle:
Effekt solceller 220 kWp
Forventet årsproduksjon 133 000 kWh
 
Batterisystem:
Lagringskapasitet 403 kWh
Omformer KE240
 
Dieselbesparelse pr. år 200 000 l
CO2 besparelse pr. år 672 000 kg

 

Bildegalleri

Klikk på bildene for å se større utgave