elnett 21

offentlig

mikronett til stavanger regionen havns anlegg

Pressemelding fra Elnett21 – 12. januar 2021

Kverneland Energi AS er tildelt kontrakten for levering av mikronett til Stavangerregionen Havns anlegg, Utenriksterminalen i Risavika. Avtalen er på rundt 10 millioner kroner og vil gjøre at terminalen i perioder kan være selvforsynt med strøm.

Bakgrunnen for prosjektet er et økende tempo innen elektrifisering av skipsfart og annen havnerelatert virksomhet.

– Vi er svært fornøyde å kunne tildele denne kontrakten til en kompetent leverandør. Og ekstra hyggelig at det er en lokal leverandør. Dette er den største investeringen havnen gjør i prosjektet Elnett21, sier havnedirektør Merete Eik. Elnett21 er et samarbeidsprosjekt mellom havnen, Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett og Smartly der hovedformålet er å finne løsninger som skal bidra til økt lokal produksjon, lagring og styring av effekt og energi.

I tillegg til etablering av mikronettet er det planer om ytterligere investering i ladeinfrastruktur og komponenter for styring av laster senere i prosjektet. Prosjektet løper ut 2023. Stavangerregionen Havns totale andel av investeringer i Elnett21 er 20 millioner. Kontrakten med Kverneland Energi gjør det mulig for oss å ta del i Elnett21s forretningsmodeller for å takle økt effektbehov; nemlig salg av effektfleksibilitet via Smartly og effektdeling.

– Vi er stolte av å få en så sentral leveranse til utviklingen av energisystemet i vår region, sier daglig leder av Kverneland Energi, Aksel Kverneland. Teknologiselskapet med base på Klepp startet opp i 2016 og leverer fornybar anlegg til landbruk, industri, boliger og hytter. Kontrakten med havnen omfatter solceller, elbilladere, batterikontainer og styresystem.

Transportvirksomhet på sjøen er i stor omstilling der elektrifisering står sentralt. Dette medfører mye større elektriske effektbehov enn tidligere. Regionalnettet havnen er en del av, er ikke dimensjonert for denne utviklingen. For Stavangerregionen Havn som energiknutepunkt innebærer omstillingen behov for landstrøm og lading for flere ulike skipstyper på sjøsiden, og lading og drift av trucker, terminaltraktorer, kraner, varetransport, privatbiler og busser på landsiden.

Fakta om mikronett:

Et mikronett (microgrid) er et geografisk avgrenset elektrisk distribusjonsnett, som periodevis kan driftes uten å være tilknyttet hovednettet – kalt øydrift. I tillegg til vanlig elektrisk utstyr består mikronett gjerne av distribuert produksjon som sol og vind, distribuert energilager som batterier og hydrogen, styrbare laster som elbil og varmtvannstank og styrings- og overvåkningssystemer. (Bendik Nybakk Torsæter ved Sintef Energi).

https://www.elnett21.no/nyheter/havnen-fortsetter-elektrifiseringen-bygger-eget-el-nett-i-risavika?fbclid=IwAR02jbJDTII7q002cgnFZjSmM3MzhJ0yjDOr_rcLCm156SnRkgPoLZND9ik 

 

Om prosjektet

Bransje Offentlig
Installasjonsår 2021
 
Solceller:
Installert effekt 125 kWp
Produksjon pr. år 110 000 kWh
CO2 besparelse pr. år 43 500 kg
 
Batterisystem:
Lagringskapasitet 576 kWh
Omformer KE500

 

Bildegalleri

Klikk på bildene for å se større utgave