Skagerak Energi AS

Skagerak Energi AS

Skagerak Energi AS industri og næring Lading av elektriske anleggsmaskiner Det er levert fire ladekontainere med batterier på 576 kWh kapasitet, med mulighet til å lade opp en elektrisk maskin med hele 360 kW per uttak. Dette er mer enn en dobling av effekten i dagens...
Flor og Fjære

Flor og Fjære

Flor og Fjære industri og næring Årlig C02 besparelse på 67 000 kg Flor og fjære installerte solcelleanlegg på taket på nybygget sitt på Sør-Hidle, våren 2021. Anlegget er på 127 kWp og dekker 619 kvadratmeter. Anlegget består av 322 solcellemoduler og vil produsere...
Ølen Betong

Ølen Betong

Ølen Betong industri og næring Nybygg på Gismarvik Ølen betong Gruppen AS installerte solcelleanlegg på taket på nybygget sitt i Haugaland næringspark, Gismarvik sommeren 2021.  Anlegget er på 143 kWp og dekker 700 kvadratmeter.Anlegget består av 364 solcellemoduler...
Tenotec AS

Tenotec AS

Tenotec AS industri og næring Produserer 67 000 kwh årlig Tenotec AS installerte solcelleanlegg på taket på nybygget sitt i Nordmarka på Tau høsten 2021.  Anlegget er på 76 kWp og dekker 370 kvadratmeter. Anlegget består av 192 solcellemoduler og vil produsere om lag...
Bjelland AS

Bjelland AS

Bjelland industri og næring 416 solcellepanel på 800 m2 Bjelland AS installerte solcelleanlegg på taket på nybygget sitt på Øksnevad høsten 2021.  Anlegget er på 164 kWp og dekker 800 kvadratmeter. Anlegget består av 416 solcellemoduler og vil produsere om lag 150 000...