Privat

SOLCELLEANLEGG FOR PRIVATHUS

En kombinasjon av at prisene har gått dramatisk ned og teknologien har modnet har gjort at solcelleanlegg for privathus for alvor har tatt seg opp de siste årene. I tillegg begynte Enova i 2016 med en nasjonal støtteordning for private solcelleanlegg.

Vi leverer anlegg sammensatt av tyske fabrikater som Q-Cell, Fronius, Steca, SMA, Hoppeche med mer. Produktene har høy kvalitet og er blitt utprøvd av kunder i Europa og globalt i flere tiår.

Leveringstiden på nøkkelferdige anlegg er ca to uker. Leveringstid på komponenter er 1-2 uker. Montasjetid er 1-2 dager alt etter størrelsen på anlegget.

I brosjyren finner du standard anlegg som vi har konfigurert. Ut over det leverer vi selvsagt kundespesielle løsninger.

Ta kontakt for konkrete priser til ditt prosjekt

Prisene er veiledende og sist oppdatert 23.10.2018

Effekt 3,42 kWp 5,7 kWp 8,6kWp 10,3kWp
Arealbehov [m2] 20 34 51 61
Årsproduksjon estimert [kWh] 3400 5700 8600 10300
Antall paneler 12  20  30  36
Pris før Enovafratrekk  64 275 91 950 128 688 147 825
Enovastøtte [NOK]  14 275 16 125 20 688 22 825
Pris etter Enovatrekk [NOK] 50000 75825 108 000 125 000
Tillegg for sorte paneler [NOK] 2500 4200 6300 7500
  • Alle priser er inkl mva
  • Kunde blir fakturert «pris før enovafratrekk» og kan søke enovastøtte etter at anlegget er ferdig montert og igangsatt.
  • Årsproduksjon er gjennomsnittet på hva et anlegg i den gitte størrelsen vil klare å produsere. Lokale forhold vil spille inn.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på