Offentlig sektor

Fornybar energi rett fra sola

Ved å installere solcelleanlegg på taket sparer du penger, du er miljøvennlig og du tar ansvar for en mer bærekraftig fremtid. Ta steget og produser din egen strøm!

Miljøvennlig og selvforsynt

Det stilles stadig strengere byggetekniske krav til offentlige bygg. Det skal bygges klimavennlig med fokus på bærekraftige løsninger. Ved å installere solcelleanlegg vil offentlige bygg selv kunne stå for store deler av strømforsyningen. Dette vil vise tydelig igjen på strømregningen. Man blir selvforsynt samtidig som man sparer penger.   


Alternativ energikilde

Vi har levert en rekke solcelleanlegg til skoler, idrettshaller og andre offentlige bygg. Svært sjeldent bygges det uten alternativ energikilde, som f.eks solcelleanlegg.

Klepp Kommune Bore Skule

Overvåk og styr anlegget 24/7

Til offentlige bygg kan vi levere batterianlegg, micro-grid og tilhørende fjernstyringsløsning. Man leser av og styrer anlegget på en brukervennlig monitoreringskjerm som leveres sammen med anlegget.  

Vi har hittil installert solceller på blant annet Bore skule, Byremo videregående skole og Haugaland Krafts nye administrasjonsbygg. 

Vi har høy faglig kompetanse og våre ansatte vil også kunne ta service på alle leveranser.

Overvåk og styr anlegget 24/7

Til offentlige bygg kan vi levere batterianlegg, mikrogrid og tilhørende fjernstyringsløsning. Man leser av og styrer anlegget på en brukervennlig monitoreringskjerm som leveres sammen med anlegget.  

Vi har hittil installert solceller på blant annet Bore skule, Byremo videregående skole og Haugaland Krafts nye administrasjonsbygg. 

Vi har høy faglig kompetanse og våre ansatte vil også kunne ta service på alle leveranser.

Klepp Kommune Bore Skule

Reduser kostnadene,
vær miljøvennlig

Utvalgte Referanser innen offentlig sektor

Teknologi som skaper bærekraft

Kontakt oss for mer informasjon

Er du nysgjerrig på hvordan du kan produsere din egen strøm?

Ta kontakt med Torbjørn!

Torbjørn Kverneland

Torbjørn Kverneland

Selger