Næring

SOLCELLEANLEGG FOR NÆRING

 

Større solcelleanlegg for næringsbygg viser seg å være gunstig. Man har ofte store takflater tilgjengelig som man i utgangspunktet ikke bruker til noe. Hvorfor ikke gjør om taket til et kraftverk? Solcelleanlegg for næringskunder har fordel av storskalaeffekt og momsfritak. Det er per i dag dessverre ikke noen nasjonal støtteordning fra Enova for næringskunder, men å montere et solcelleanlegg for større bygg viser seg å være betraktelig mye billigere per installert watt enn for privatkunder.

 

Ta kontakt for konkrete priser til ditt prosjekt.

Prisene under er veiledene per februar 2017.

Installert effekt kWp 25.5 50 76 101
Antall solpaneler 96 189 288 381
Årsproduksjon kWh/år 25,500 50,000 76,000 101,000
Takareal kvadratmeter 175 345 520 690
Pris per installert watt 12.6 11.7 10.4 10.3
Pris per kWh 0.42 0.39 0.35 0.34
Pris per kvadratmeter 1834.3 1692.8 1515.4 1507.2
Investeringsum NOK NOK 321 000 NOK 584 000 NOK 788 000 NOK 1 040 000

 

  • Prisene er eksl. mva og basert på at man har 400V TN-nett. Ved 230V IT-nett kommer en transformator i tillegg. Pris på den er ca 10-20 000,- alt etter størrelse på anlegget.
  • Årsproduksjon er gjennomsnittet på hva et anlegg i den gitte størrelsen vil klare å produsere. Lokale forhold vil spille inn.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på