Marnardal 98kWp solcelleanlegg for landbruk

Anlegget ble ferdigstilt oktober 2018 og består av 345 paneler som hver har 285W. Anlegget har totalt 98 kWp hvor 66 kWp er montert i retning vest og 33kWp er montert i retning øst. Totalt skal anlegge produsere 90 000kWh og vil etter plan redusere strømregninga til bonden med 50%. Vi følger med alle våre kunder for å se at produksjonsmålene blir oppnådd. Fjøset har også installert melkerobot og fôringsanlegg for melkekyr og fremstår som svært moderne.

KONTAKT


Fyll inn skjemaet under så kontakter vi deg så kjapt som mulig på epost eller telefon.