Mobil lynlader

Produkter

Vi har  tre ulike løsninger av mobile lynladere.

Lynlader_henger

KE Thor

  • Mobil løsning som kan fraktes på tilhenger med personbil
  • For 1-2 gravemaskiner
  • Opp til 192 kWh
Lynlader_10_fot

KE Freyja

  • 10-fots container
  • For 2-4 gravemaskiner
  • Opp til 384 kWh
Lynlader_20_fot

KE Odin

  • 20-fots container
  • Strøm til hele byggeplassen
  • Opp til 1500 kWh

Les mer om ladeløsninger for fossilfrie byggeplasser.

Utfordringer
ved elektrifisering av anleggsmaskiner/
byggeplasser

"
Det er ingen byggestrøm tilgjengelig

Den mobile lynladeren kan i dette tilfellet brukes som en “powerbank”. Den transporteres ut fulladet til byggeplass og transporteres bort igjen for å lades.

Det er flere ulike bedrifter på byggeplassen som har behov for å lade

Batterisystemet leveres med et sofistikert styresystem med tilhørende portal. I portalen har man full oversikt og kontroll over hvem som lader, hvor enheten befinner seg, SOC% og andre relevante data. Kan knyttes opp til tredjeparts betalingssystemer.

Hvilke tiltak er gjort med hensyn til sikkerhet?

Battericellen består av 5 sikkerhetsbarrierer for å forhindre overlading og brann. Ved tilløp til varme og røykutvikling, har vi i samarbeid med brannvesenet utviklet løsning for tilkobling for brannslange og avtapping av vann. I løpet av få minutter fylles containeren med vann som effektivt kjøler batterier ved en “thermal runaway”.

Byggestrømmen på byggeplassen er på bare 32A

Batteriet vil forsterke byggestrømmen og sørge for at du kan lade med full effekt, drifte større anleggsmaskiner eller ta ut 400V.

Krav om rapportering fra byggeplass

Det blir generert månedlige bærekraftsrapporter som viser de viktigste dataene som dieselbesparelse, CO2-reduksjon, antall ladeøkter, antall kWh ladet etc.

Send oss
en forespørsel

Energi

Informasjon

Utslippsfrie byggeplasser blir et stadig større fokusområde både på regionalt og nasjonalt nivå. Pålegg om reduksjon i fossile energikilder på byggeplasser er allerede iverksatt i noen instanser, og flere norske byer har berammet forbud mot bruk av diesel-generatorer på byggeplasser. Resultatet er at leverandører av anleggsmaskiner må finne alternative løsninger, som igjen fører til økt behov for ladeinfrastruktur på byggeplasser. 

Vi leverer to ulike løsninger.

Løsning 1

Process_02

Man har byggestrøm tilgjengelig, men den er ikke kratig nok til å hurtiglade maskinen. Løsningen kobles da opp mot den byggestrømnmen som er tilgjengelig og lader med tilgjengelig effekt hele tiden. Dersom gravemaskinen skal lade vil batteriet levere ut den ekstra effeekten som byggestrømmen ikke klarer og man vil kunne lade gravemaskinen med full effekt. Kort fortalt, man kan lade maskinen i løpet av lunsjen i stedet for å bruke flere timer. I tillegg til det vil man også ha mulighet for å ta ut 400V. Et eksempel kan være at man ønsker å kjøre en tårnkran som krever 125A, men man har bare 32A tilgjengelig. Da vil man med denne løsningen kunne kjøre kranven selv om man bare har 32A byggestrøm tilgjengelig. Man har også mulighjet for å ta ut en forsterket 400V. Batteriet vil da forsterke byggestrømmen man har inn slik at man eksempelvis kan drifte en større tårnkran.

Løsning 2

Process

Har alle fordelene som løsning 1, men forskjellen her er at man ikke har noe byggestrøm tilgjengelig. Da bruker man den mobile lynladeren som en “powerbank”. Den transporteres fulladet til byggeplass og transporteres bort igjen for å lades. Den kan enten lades på et vanlig 400V/230V – uttak eller den kan lades ved en offentlig ladestasjon. Som ved den andre løsningen har man også mulighet for å ta ut 400V. Den kan man bruke til å drifte utstyr som krever vanlig 400V. 

Våre mobile lynladere leveres med egenutviklet software som kontinuerlig informerer om batteriets plassering, ladestatus, bruker etc. Vi har alle et felles ansvar for å gjøre fremtidens byggeplasser utslippsfrie. Kverneland Energi er en aktiv pådriver for dette, og skal gjøre vårt for en mer bærekraftig fremtid.

Teknologi som skaper bærekraft