Solcelleanlegg

Et solcelleanlegg er et energianlegg som produserer strøm direkte fra solen. Fordelene er mange både for miljøet, men også i et økonomisk perspektiv. Det er en rimelig investering og man tar vare på energien som finnes naturlig i miljøet. Man produserer fornybar energi og reduserer bruk av fossile brennstoff.

De fleste solcelleanleggene er tilknyttet nett, og brukerne bruker solcelleanleggene som et supplement for eget behov for strøm. Om man produserer mer enn man selv bruker, kan man selge strømmen til nettet. Bruker man mer enn man selv produserer, så kjøper man fra nettet.

Nettilknyttede solcelleanlegg

Solceller montert på tak er den vanligste måten som praktiseres i dag. Solcellene leverer DC strøm (direkte strøm)  inn til en omformer som oversetter denne til AC  (vekselstrøm). Vekselstrømmen leveres inn på en kurs i sikringsskapet og strømmen kan forbrukes i bygget. Dersom solcellene produserer mer strøm enn hva som blir brukt vil dette gå ut på nettet.

Strøm som blir produsert og brukt gir best økonomi da man slipper å kjøpe strøm og å betale for nettleien. Det vil si at om prisen for strøm er på 50øre/kWh og prisen på nettleien er 50øre/Kwh vil man spare 1 krone pr produsert kWh på taket.

Alle nettilknyttede anlegg leveres med monitorering med mulighet for overvåkning fra pc og/eller fra telefon. På større bygg er det vanlig å sette opp en skjerm som viser hva som produseres, hvordan strømmen brukes samt om det blir levert strøm ut på nettet. En slik skjerm kan se ut som på bildet under. Til slike anlegg lager vi spesifikke bilder og grafiske fremstillinger i henhold til hva kundene ønsker.

Bruk taket ditt til noe fornuftig

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål om noen av våre løsninger?

Ta kontakt med Torbjørn!

Torbjørn Kverneland

Torbjørn Kverneland

Salgssjef