HMS og Kvalitet

Sikkerhet øverst på agendaen

Et trivelig og sikkert arbeidsmiljø står høyt i fokus i vår arbeidshverdag. Vi skal ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø og våre produkter skal være trygge å bruke.

I vår virksomhet skal:

– alle har et trygt og trivelig arbeidsmiljø
– vi unngå skader på personell, miljø og økonomiske verdier
– vi fremme sunne holdninger, og utvikle en god HMS-kultur
– vi unngå pålegg fra norske myndigheter

Helse, miljø og sikkerhet er naturlig på agendaen vår. Målene skal nås gjennom stadige forbedringer, hvor både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Hvis vi kjøper tjenester og leier inn arbeidskraft skal de få opplæring i bedriftens HMS-arbeid, samt forplikte seg på sikkerhetsrutiner og HMS-krav som gjelder hos oss.

Westco Miljø

Kvalitet

Vi har tilpasset kvalitetspolitikken vår slik at den passer organisasjonen, driften og selskapsstrukturen. Målbare kvalitetsmål er definert.  Kvalitetspolitikken blir jevnlig revidert av bedriftens ledelse og valgte representanter.

Det er viktig for oss å være en pålitelig og god samarbeidspartner for både kunder og leverandører. Vi skal gi ansatte, eiere og samfunnet trygghet mot ulykker og helseskader gjennom et godt arbeidsmiljø med høyt fokus på HMS.

KVALITET

Vi har tilpasset kvalitetspolitikken vår slik at den passer organisasjonen, driften og selskapsstrukturen. Målbare kvalitetsmål er definert.  Kvalitetspolitikken blir jevnlig revidert av bedriftens ledelse og valgte representanter.

Det er viktig for oss å være en pålitelig og god samarbeidspartner for både kunder og leverandører. Vi skal gi ansatte, eiere og samfunnet trygghet mot ulykker og helseskader gjennom et godt arbeidsmiljø med høyt fokus på HMS.

Kompetanse

Alle våre ansatte har kurs i stilas- og fallsikringsutstyr, samt elsikkerhetskurs. Dette gir trygghet til våre kunder. Både fysisk trygghet, og at kundene kan forsikre seg om at vi vet hva vi driver med.

Vi har et sterkt ingeniørmiljø innen fornybar energi og våre ansatte utvikler de beste løsningene for våre kunder. Kompetansen våre ansatte besitter er en viktig del av totalleveransen vi leverer til våre kunder.

Siden oppstart i 2017 har vi ikke hatt alvorlige ulykker i verken produksjon eller monteringsarbeid.

Våre verdier

ENTUSIASME

Vi har høyt fokus på entusiasme og engasjement. Både i relasjon til våre kunder, men også internt i bedriften. Det skal være gøy å jobbe med og for Kverneland Energi. Vi er sikre på at de ansatte gjør en bedre jobb om de har det bra, derfor setter vi dette høyt på agendaen.

KVALITET

Alt vi gjør og leverer skal besitte høy kvalitet. Vi håndplukker de beste leverandørene og vi ansetter de beste folkene. Denne kombinasjonen gjør det mulig for oss å utvikle de beste løsningene for våre kunder. Og vi skal gjøre ting riktig, første gang.

INNOVATIV

Å være innovativ er en avgjørende faktor for å ta en ledende posisjon i bransjen. Våre kunder har ulike behov. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter for å alltid kunne ha de beste løsningene tilgjengelig for våre kunder. 

UREDD

Vi tar på oss både vanskelige og utfordrende jobber. For oss er ingenting umulig, og våre kunder skal være sikre på at vi alltid finner en løsning.