Byremo VGS for Vestagder

Anlegget på Byremo VGS har 75kWp installert effekt og en simulert årproduksjon på min 60 000kWh. Anlegget er monitorert fra en skjerm i elektroavdelingen på skolen hvor man kan se strømproduksjon, forbruk og nettoverføring i et og samme bilde. Utforming på taket er slik at man lett kan se hvordan anlegget er koblet opp og på denne måte kan brukes i skolens elektroundervisning.

Anlegget ble montert opp i Siste del av sommerferien 2018 og overlevert til Agder Fylkeskommune den 14.08.2018. Anlegget forventes å være i drift i 30år uten behov for større vedlikehold.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på