Bærekraft og miljø

Vi jobber for bærekraftige løsninger i alle ledd

Kverneland Energi har over flere år lagt stor vekt på fornybar energi og bærekraftige løsninger, og dette danner grunnlaget for hele vår forretningsmodell.

Vi har sammen med våre kunder redusert forbruk av diesel med  flere millioner liter årlig. Samtidig har vi levert flere MW med solcellesystemer til markedet siden oppstart. Det er viktig for oss å redusere selskapets- og våre ansattes CO2 og miljøavtrykk. Derfor står dette sentralt i alt vi foretar oss.

Westco Milø

Klimaregnskap

Målet vårt er å ha et positivt klimaregnskap gjennom følgende tiltak;
 • Vi har investert i solcelleanlegg på taket til vårt kontorbygg, dette systemet er koblet til et batteri som lagrer energien, som vi igjen bruker i vår prosjektgjennomføring på vegne av våre kunder og til generelt forbruk (elbil lading, belysning etc.)
 • Ansatte har mulighet for gratis ladning av elbil på arbeidsplassen direkte fra solenergi som er produsert fra taket på vårt kontorbygg
 • Vi tilbyr sykkelparkering for våre ansatte
 • Alle ansatte kjører elbil, sykler eller kjører kollektivt til jobb, og alle nye firmabiler er elektriske
 • Alle ansatte får solcelleanlegg installert til kostpris til deres private hjem
 • Vi har investert i utvikling av software for fjernmonitorering av våre kunders systemer/anlegg. Dette reduserer reisebehovet (on site) til bedriften betydelig og muliggjør igangkjøring, vedlikehold og monitorering uten fysisk tilstedeværelse. Dette bidrar også til overlegen oppetid og effektivitet for våre kunder i deres operasjon
 • Selskapet leverer klimaregnskap på KlimaHub portalen – her settes søkelyset kontinuerlig mot tiltak vi kan iverksette for å bidra til å redusere CO2 og miljøavtrykket til selskapet, dette gjennom eksisterende tiltak og nye mål for kontinuerlig forbedring
 • Resirkuleringsordning ivaretas via medlemskap i «European recycling platform (ERP). Helse- og miljøskadelige stoffer iht miljøvernmyndigheters OBS-og prioriteringsliste unngås
 • Vi kildesorterer bedriftens avfall
 • Alle batterier som selges fra oss er solgt med returordning inkludert som sikrer korrekt resirkulering av batteriet, kostnadsfritt for våre kunder
 • Vi har investert i moderne video- og skybaserte løsninger som holder reisebehovet i prosjektgjennomføringsfasen til et minimum
 • Vi kjøper utslippsfri strøm med opprinnelsesgaranti
 • Vi inkluderer klima/miljømessige påvirkninger i vurderingskriterier ved innkjøp og valg av underleverandører
Drone foto Stranddalen

Våre verdier

ENTUSIASME

Vi har høyt fokus på entusiasme og engasjement. Både i relasjon til våre kunder, men også internt i bedriften. Det skal være gøy å jobbe med og for Kverneland Energi. Vi er sikre på at de ansatte gjør en bedre jobb om de har det bra, derfor setter vi dette høyt på agendaen.

KVALITET

Alt vi gjør og leverer skal besitte høy kvalitet. Vi håndplukker de beste leverandørene og vi ansetter de beste folkene. Denne kombinasjonen gjør det mulig for oss å utvikle de beste løsningene for våre kunder. Og vi skal gjøre ting riktig, første gang.

INNOVATIV

Å være innovativ er en avgjørende faktor for å ta en ledende posisjon i bransjen. Våre kunder har ulike behov. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter for å alltid kunne ha de beste løsningene tilgjengelig for våre kunder. 

UREDD

Vi tar på oss både vanskelige og utfordrende jobber. For oss er ingenting umulig, og våre kunder skal være sikre på at vi alltid finner en løsning.