Akvakultur

Akvakultur

Kverneland energi leverer hybride energiløsninger til Havbruk. Disse kan leveres med batterier, generator, solceller, vindturbiner samt energy management systemer. Første leveranse gikk til Leröy Aurora i Troms i februar 2017 på en AKVAcenter fôrflåte AC 600 PV Hybrid.

Kverneland energi har i samarbeid med AKVAgroup, Siemens, Samsung SDI og TESVOLT utviklet en perfekt konfigurasjon av hybridenergisystemer til havbruk. Løsningen har optimal effekt og tilpasset lagringskapasitet og estimert levetid på 20år.

Våre hybride energiløsninger selges og markedsføres gjennom AKVAgroup www.akvagroup.com

Hybridløsningen gjør at flåten kan drives helt uten at generatorer er i drift. Batteriene lades av overskuddsenergien som produseres av generatorene. Når batteriene er fulladet stanses generatorene og startes først når det er behov for det.  Typisk vil man redusere gangtid på generatorene fra 24 timer helt ned til 3-5 timer. På nattestid vil generatorene kunne stå helt av.

Det er også mulig å koble på solceller og/eller vindturbiner som lader batteriene og reduserer behovet for generatordrift ytterligere. Dette reduserer dieselforbruket signifikant og gjør at man eliminerer generatorstøy store deler av døgnet.

De positive effektene av hybride energisystemer er redusert dieselforbruk, vesentlig lavere utslipp av CO2, mindre støy på flåten og i nærmiljøet, redusert antall generatorer, redusert vedlikehold av generatorer og vesentlig redusert driftskost. Nedbetalingstidene på et slikt anlegg er svært gunstig.

Kvarøy Fiskeoppdrett sparer millioner på batteridrift

 

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på