40 kWp anlegg til Børge Undheim på Undheim montert jannuar 2018

Børge Undheim har stort forbruk på strøm. Det første anlegget på 39 kWp vil produsere opp mot 40 000kWh og dekker litt av det årlige forbruket. Anlegget lar seg enkelt utvide til å ta større deler av årsforbruket.

kontakt oss

Plogfabrikkvegen 15
4353 Klepp Stasjon

Følg oss på