Flakstadvåg laks AS

Flakstadvåg laks AS

Juni 2020 kjørte vi i gang hybriløsningen på denne AKVA600PV flåten. Hybidløsningen skal redusere gangtid på generator, redusere dieselforbruk, redusere støy og eksos. Installasjonen vil også  gi betydelig bedret driftsøkonomi samt gi røkter en mye bedre arbeidsmiljø....
Westco Miljø på Forus

Westco Miljø på Forus

Anlegget til Westco miljø ble levert sommer 2020 og har en installert effekt på 420kW. Årlig energiproduksjon på rundt 400000 kWh. Størstedelen av produsjonen nyttiggjøres i eget anlegg og gir besparelser i strømkost. Også Image og Miljøprofilen til Bedriften styrkes...