Daily Archives: 15th januar 2019

Byremo VGS for Vestagder

Anlegget på Byremo VGS har 75kWp installert effekt og en simulert årproduksjon på min 60 000kWh. Anlegget er monitorert fra en skjerm i elektroavdelingen på skolen hvor man kan se strømproduksjon, forbruk og nettoverføring i et og samme bilde. Utforming på taket er slik at man lett kan se hvordan anlegget er koblet opp og […]

Randaberg 11 kWp anlegg

Montert for Privatkunde på Randaberg. Anlegger produserer rundt 11 000kWh årlig og vil dekke 50% av hustandens årlige forbruk. Solcellene har 285 W ytelse og her sorte rammer.

Bonde på Vigrestad 46kWp

Anlegget ble montert April 2018 og har en effekt på 46kWp forventet årsproduksjon vil ligge rundt 45 000kWh. Rammene er lakkert sort og selve platene er standard blå/sort med ytelse 285w pr plate.

Hybridløsning til AKVAkultur

Vi leverer hybride energisystemer til Oppdrettsflåter. Første flåte ble utstyrt med 115kWh batterilagring med en ytelse på 36kW. Kunde er særdeles fornøyd med lavere dieselforbruk, mindre støy og mindre vedlikehold av generatorer. Våre Hybride energiløsninger kan utstyres med solceller og vindturbiner om ønskelig.

Sandnes 6kWp Øst Vest montasje

Anlegget er satt opp i et byggefelt i Sandnes. Huset står slik at det har takflater retning øst og vest. Dette gir bra effekt for morgensol og kveldsol. Solpanelene er montert høyt oppe på mønet for å unngå skyggevirkning fra Nabohusene. Bildet er tatt den 21 desember og man ser at solcellene får maksimalt av […]

Hangar på Sola Flyplass 50kWp

Hangaren til Paul Garstad har fått 50kWp effekt på taket. Bildet er tatt den 21 desember 2017 og man ser at anlegget får maksimalt av tilgjengelig sol. Solcelleanlegget skal kunne lade biler og framtidige el fly som kommer. Anlegget vil også kunne drive hangarens forbruk komplett