SANDNES 10KWP

SANDNES 10KWP

På dette funkis huset har vi installert 10kWp. Målsetningen med installasjonen er å gi nok strøm til huset da strømnettet i dette området er for svakt. Huset er nytt og moderne og ved hjelp av anlegget klarer eieren å halvere energiforbruket fra nettet.

SOLENERGI

Direkte bruk av solenergi vil være en viktig bidragsfaktor i et bærekraftig energi-forsyningssystem (SINTEF). Den teknologiske utfordringen for oss ligger i å tilby solcellesystemer som produserer elektrisk energi til en lavere pris.

OVERSKUDD

Våre anlegg leverer overskuddsenergi til det lokale strømnettet og gir besparelser i eget strømforbruk. Bli med på energirevolusjonen i dag!